ARKAIM

ARKAIM

ARKAIM

Mestský plán vyzerá takto. Rám sa skladá z dvoch krúžkov silných obranných múrov zapísaných do seba. Vonkajšia stena je obklopená priekopou s hĺbkou 2 až 2,5 m. Po vonkajšom obvode vnútornej steny vedie jediná prstencovitá dlažba. V strede osady je kruhová plošina s priemerom 25 – 27 metrov, starostlivo vyrovnaná, zhutnená a spevnená cementovou maltou. Priemer vonkajšej steny je 150 metrov, hrúbka podstavca je 4 až 5 m. Od spodnej časti priekopy po vrchol je stena vystužená blokmi surovej tehly a potiahnutá hlinkou. Priemer vnútornej steny je asi 85 m, hrúbka je tri až štyri metre. Byty sa nachádzali v odvetviach na vonkajšom a vnútornom okraji mesta. Vo vonkajšom kruhu je ich 35, vo vnútornom kruhu 25. Vonkajšie domy mali prístup do ulice, vnútorné do centrálneho dvora. Dĺžka každého domu je od 16 do 22 metrov, plocha je od 100 do 180 metrov štvorcových. metre. Jediný vchod do mesta bol široký 6 metrov a nachádzal sa v severozápadnej časti múru. Vstup na terasu sa nachádzal jeden sektor východne. Aby sa dostal na centrálnu platformu, bolo potrebné obísť celý chodník v smere hodinových ručičiek.

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020