AKO EGYPTSKÉ ÚRADY ODSTRAŇUJÚ VO SVOJEJ HISTÓRII “SLOVANSKÉ STOPY”

AKO EGYPTSKÉ ÚRADY ODSTRAŇUJÚ VO SVOJEJ HISTÓRII “SLOVANSKÉ STOPY”

AKO EGYPTSKÉ ÚRADY ODSTRAŇUJÚ VO SVOJEJ HISTÓRII “SLOVANSKÉ STOPY”

Ruskí archeológovia Elena a Igor Kačalovi tvrdia, že falšovanie histórie Slovanov prebieha dodnes. Prečo sa rôznych archeologických vykopávok týka mnoho zákazov, výhrad, a to najmä pre Rusov? Navyše, akonáhle sa nájde niečo dôležité, tak egyptské úrady zatvárajú výskum a pritom vyvíjajú na tom mieste búrlivú aktivitu. Napríklad, nedávno medzinárodná skupina archeológov objavila v pyramíde Cheopsa tajomné duté priestory. Hneď, ako táto správa obletela svet, egyptské úrady okamžite vyvrátili tieto informácie, ako keby úradníci vedeli o archeológii viac ako odborníci.Po dlhú dobu sa predpokladalo, že Egypt chce týmto spôsobom vyzerať ako priekopník senzačných objavov. Ale ako sa ukázalo, cenné artefakty sa ihneď predávajú tajným spoločnostiam a súkromným zberateľom a všetko, čo nezapadá do oficiálnej histórie je zničené alebo sfalšované.Elena Kačalova píše: „Všimnite si napríklad fresky starovekých hrobiek v Údolí kráľov, prečo sú mnohé tváre zotreté, rovnako ako lemovanie šiat? Ukazuje sa, že v rámci rýchleho „reštaurovania“ (raz sme spolu s mužom boli náhodou svedkami takéhoto barbarstva vo vzťahu k historickým pamiatkam), sa zatierajú ,alebo zoškrabujú zo stien slovanské tváre (bradatý a modrookí ľudia) a tiež sa ničia slnečné ornamenty s védskymi symbolmi starovekých Slovanov. Pritom sa to všetko ponecháva v takejto zničenej podobe (bez hláv), alebo sa na vyčistené miesta nanáša to, čo zodpovedá všeobecne akceptovanej histórie, kde nemajú miesto slovanské stopy.“ Ale ústne odovzdávané legendy, eposy a  tradície sa ťažko falšujú. V legendách a príbehoch starých Slovanov sa hovorí, že po planetárnej katastrofe, ktorá postihla arktickú Hyperboreu, časť Slovanov odišla do Egypta, aby pomohla národu s následkami katastrofy. Práve oni sa stali tými „bielymi bohmi“, ktorí učili miestne obyvateľstvo…Starobylá egyptská košeľa ozdobená slovanskými ornamentmi. [1100], A. Vol. I, Pl.obr.3,/Šaty faraóna s výšivkou veľmi podobnou  ornamentom južných Slovanov.  New York, Metropolitné múzeum. Fotografia urobená A.T. Fomenko v roku 1996,obr.4,

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020