9 zá-KONOV BIELYCH CIVILIZÁCIÍ

9 zá-KONOV BIELYCH CIVILIZÁCIÍ

9 zá-KONOV BIELYCH CIVILIZÁCIÍ

Nikolaj Viktorovič Levašov

Biele civilizácie dodržiavajú kódex kozmických zákonov, ktorých hlavné ustanovenia sú tieto:

a) Každá civilizácia má právo zvoliť si svoju vlastnú cestu evolučného vývoja, nech je táto cesta akákoľvek.

b) Rozvinutejšia civilizácia môže pomôcť iba vtedy, ak o túto pomoc požiada menej rozvinutá civilizácia.

c) Rozvinutejšia civilizácia nemôže zničiť akýkoľvek život, dokonca ani nerozumný na iných planétach, robotizovať a použiť psi zbrane a iné zbrane proti menej rozvinutým civilizáciám.

d) Rozvinutejšia civilizácia nemá právo uplatňovať žiadne opatrenia, s výnimkou varovných opatrení, na jednotlivých predstaviteľov menej rozvinutých civilizácií.

e) Násilie voči predstaviteľom menej rozvinutej civilizácie je povolené iba v prípade konania týchto predstaviteľov, ktoré môže viesť k závažným katastrofám. Použité násilie by malo byť minimálnym.

f) Používanie holografickej kamufláže a podvodu je zakázané a trestá sa úplnou elimináciou podstaty.

g) Akejkoľvek civilizácii sa zakazuje vykonávať experimenty, ktorých výsledky môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť ďalšie civilizácie bez súhlasu týchto civilizácií.

h) Rozvinutejšej civilizácii sa zakazuje odovzdávať svoje vedomosti menej rozvinutej civilizácii, ak tieto znalosti môžu byť použité na zlo.

i) Každá civilizácia má právo vstúpiť do združenia civilizácií alebo sa rozvíjať samostatne.

Toto sú základné princípy, ktoré dodržiavajú biele civilizácie.

Šedé civilizácie sú tie, ktoré považujú za možné neplniť jedno alebo dve pravidlá zo zákonov Bieleho Kozmu (s výnimkou porušenia zákonov c, e, g, h).

Čierne civilizácie nedodržiavajú žiadne pravidlá, uznávajú zákon sily a sú pripravené použiť akékoľvek prostriedky a kroky na riešenie svojich plánov a úloh …

Nikolaj Levašov „Posledný apel ľudstvu“

Preložil: OZ Biosféra

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020