Vedzte, ľudia Rasy, Múdrosť túto: Nikto nemôže ubrániť Rody vaše pred cudzozemskými Rodmi a krutými nepriateľmi, ak vy sami nebudete chcieť brániť seba. Nikto nevytvorí dostatok v Rodoch vašich, ak vy sami nebudete chcieť tvoriť pre Rod. Nikto nevychová dôstojne deti vaše, pokiaľ vy sami nevychováte potomstvo vaše.

https://t.me/somslovan

You must be logged in to post a comment