′′ kresliť rosu ′′

′′ kresliť rosu ′′

′′ kresliť rosu ′′

Иван Купала

Júl 7, na Ivana Kupala (v dávnych časoch len Kupala), niektorí ľudia chodia do prírody bližšie k zásobníkom a zostávajú celú noc hore. V kresťanskom svete v tento deň boli aj obrady, v ktorých sa zapájala voda, oheň a tráva. Ráno ženy išli ′′ kresliť rosu ′′ – na tráve zinscenovali čistý obrus a odniesli ho, do repy (okrúhlu škatuľu), umyli jej tvár a ruky. Večer ľudia plávajú: obyvatelia severu – v kúpeľoch, juhu – v prírodných zásobách. Mysleli si, že všetko zlé zmyjú. V noci sa do riek vencov pustili dievčatá so zapálenými sviečkami. Najuznávanejším starým ľuďom pálili požiare do plaviek – cez ne ľudia skákali, skákali a tancovali.

7 июля, на Ивана Купалу (в древности просто Купала), некоторые люди отправляются на природу ближе к водоёмам и не спят всю ночь. В дохристианском мире в этот день также совершали обряды, в которых задействовали воду, огонь и травы. Поутру женщины уходили “черпать росу” – стелили на траве чистую скатерть и таскали её, выжимая воду в бурак (круглую берестяную коробку), умывая ей лицо и руки. Вечером люди купались: северные жители – в банях, южные – в естественных водоёмах. Они считали, что таким образом смывают с себя всё плохое. Ночью девушки с зажжёнными свечами пускали в реки венки. Самые уважаемые старики разжигали костры-купальцы – через них люди прыгали, скакали и плясали.Ivan Kupala

You must be logged in to post a comment

Copyright Som Slovan© 2020